ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΑ

  • Λήψη τροβοβλάστης (CVS) 11ή – 14η εβδομάδα κύησης
  • Μείωση εμβρύου σε περιπτώσεις πολύδυμης κύησης
  • Αμνιοπαρακέντηση, από την 16η εβδομάδα κύησης
  • Ομφαλιδοπαρακαέντηση και λήψη εμβρυϊκού αίματος
  • Παροχέτευση αμυακού υγρού (σε περίπτωση πολυάμνιου)
  • Μετάγγιση αίματος σε έμβρυα με αναιμία – αιμόλυση Rh ευαισθητοποίηση
  • Διάγνωση – θεραπευτική αφαίρεση πλευριτικού υγρού