ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

  • Αρχόμενη κύηση κατηγορηματοποίηση δίδυμης - Πολυδυμής κύησης
  • Υπέρηχος αυχενικής διαφάνειας
  • Doppler φλεβώδους πόρου
  • Υπέρηχος Β΄επιπέδου (Full anomaly scan)
  • Υπέρηχος ανάπτυξης εμβρύου – droppler ομφαλικής αρτηρίας
  • Βιοφυσικό προφίλ εμβρύου
  • Non Stress test (NST)
  • Γυναικολογικός υπέρηχος
  • TEST PAP
  • Εξέταση μαστού